Aquest despatx ofereix els següents serveis jurídics:

  • Assessorament jurídic.
  • Elaboració d’informes i dictàmens.
  • Intervenció lletrada davant dels Jutjats i Tribunals de Justícia de tot l’estat espanyol.

Actuem en l’àmbit jurisdiccional penal, en tota la seva extensió material i processal, inclosa la fase d’execució penal (de les formes substitutives de l’execució de les penes: suspensions, substitucions de condemna, sol•licitud d’indult, refoses, etc.), i si correspon, defensa jurídica en front dels òrgans administrativo-penitenciaris, i del Jutjat de Vigilància Penitenciària (permisos de sortida, sancions disciplinàries, règim que s’exposa a l’article 100.2 del RP, tercer grau, modalitat de vida prevista a l’article 86.4 del RP, llibertat condicional, etc.).

  • Àrees: delictes contra la salut pública. Homicidis. Amenaces i coaccions. Lesions i violència domèstica. Llibertat sexual. Seguretat del trànsit. Accidents de trànsit. Falsedats. Ordre públic. Terrorisme. Administració pública i de justícia. Patrimoni i ordre sòcio-econòmic. Hisenda pública. Propietat intel•lectual i industrial. Ordenació del territori, patrimoni històric i medi ambient. Penal Sanitari. Drets del treballadors. Drets dels ciutadans estrangers. Delictes contra l’honor. Delictes contra les relacions familiars. Extradicions. Ordre europea de detenció i lliurament. Trasllat de presos per al compliment de penes al seu país d’origen.

També intervenim a l’ l’ordre civil, mercantil, laboral, així com en matèria de dret bancari i estrangeria.

 

Contacte

Ens trobarà al centre de Barcelona, al nucli comercial i financer de la ciutat comtal, al costat de la pedrera i el passeig de gràcia.

Adreça: Provenza 275 2º 1ª, 08037.
Telèfon: 646 796 749
Fax: 93 272 60 24
E-mail: eduardfernandezabogado@gmail.com