Eduard_leyendo

          Aquest despatx jurídic neix d’una voluntat especialista en matèria de dret penal, i com a tal ofereix un assessorament jurídic complet, que engloba també el procés d’execució penal, i en concret l’àmbit penitenciari (dret penitenciari), la qual cosa ens diferencia d’altres bufets que limiten la seva feina a l’àmbit estrictament penal, sense preveure, de vegades, les conseqüències que deriven de no mirar més enllà de la sentència que podria recaure en el procés judicial.

          Aquesta mirada, a part de sostenir-se en uns amplis coneixements en matèria penal i penitenciària, es complementa, sense que això ens converteixi en un despatx d’orientació generalista, amb altres coneixements imprescindibles i necessaris com el dret civil, mercantil, laboral, bancari i el nou dret d’estrangeria..

 

Contacte

Ens trobarà al centre de Barcelona, al nucli comercial i financer de la ciutat comtal, al costat de la pedrera i el passeig de gràcia.

Adreça: Provenza 275 2º 1ª, 08037.
Telèfon: 646 796 749
Fax: 93 272 60 24
E-mail: eduardfernandezabogado@gmail.com